Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0720-19
Naziv : GLOBAL SPORT MANAGEMENT Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo - U LIKVIDACIJI

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0720-19
NazivGLOBAL SPORT MANAGEMENT Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo - U LIKVIDACIJI
Naziv (skraćeno)GLOBAL SPORT MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo - U LIKVIDACIJI
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Maršala Tita br. 38 b
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202697400008
Carinski broj 

1 - 1