Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0397-19
Naziv : REKREATIVA d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0397-19
NazivREKREATIVA d.o.o.
Naziv (skraćeno)REKREATIVA d.o.o.
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište broj 10/102
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202655150001
Carinski broj 

1 - 1