Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-05-0008-19
Naziv : Opšta zadruga "PRUGA" p.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-05-0008-19
NazivOpšta zadruga "PRUGA" p.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)OZ "PRUGA" p.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Dolina br. 3
Oblik organizovanjaOpšta zadruga
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202643810006
Carinski broj 

1 - 1