Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0216-19
Naziv : "BULBUL" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0216-19
Naziv"BULBUL" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"BULBUL" d.o.o. Sarajevo
AdresaHadžići, Sarajevo, ul. Binježevo bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202629740003
Carinski broj 

1 - 1