Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-11563
Naziv : Javno poduzeće Vjetrenica d.o.o. Ravno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-11563
NazivJavno poduzeće Vjetrenica d.o.o. Ravno
Naziv (skraćeno)JP Vjetrenica d.o.o. Ravno
AdresaRavno, Ravno, ulica Trg don Ivana Musića broj 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227462190009
Carinski broj 

1 - 1