Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0139-18
Naziv : "Inter Logistic" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge export-import Živinice, u stečaju

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0139-18
Naziv"Inter Logistic" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge export-import Živinice, u stečaju
Naziv (skraćeno)"Inter Logistic" d.o.o. Živinice, u stečaju
AdresaŽivinice, Živinice, ul. Alije Izetbegovića br. 49
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210331540004
Carinski broj 

1 - 1