Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-276
Naziv : "Ekonomski institut" d.o.o. Tuzla

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-276
Naziv"Ekonomski institut" d.o.o. Tuzla
Naziv (skraćeno)"Ekonomski institut" d.o.o. Tuzla
AdresaTuzla, Tuzla, ul. Zvonka Cerića br. 1
Oblik organizovanjaDIONIČKO DRUŠTVO
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4209431490006
Carinski broj 

1 - 1