Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0015-24
Naziv : Društvo ograničene odgovornosti ROKARTA Gornji Vakuf-Uskoplje

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0015-24
NazivDruštvo ograničene odgovornosti ROKARTA Gornji Vakuf-Uskoplje
Naziv (skraćeno)ROKARTA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
AdresaGornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje, Trnovača bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236796710002
Carinski broj 

1 - 1