Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0097-24
Naziv : Društvo za usluge i promet "VIVIS" d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0097-24
NazivDruštvo za usluge i promet "VIVIS" d.o.o.
Naziv (skraćeno) "VIVIS" d.o.o.
AdresaMaglaj, Jablanica, Jablanica 184
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219234430005
Carinski broj 

1 - 1