Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-05-0002-19
Naziv : Javna ustanova Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-05-0002-19
NazivJavna ustanova Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj
Naziv (skraćeno) Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj
AdresaMaglaj, Maglaj, Ul. Sulejmana Omerovića broj 2
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218149890009
Carinski broj 

1 - 1