Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0054-09
Naziv : Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, proizvodnju i usluge "SALVIS TRANS" d.o.o. Kiseljak

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0054-09
NazivDruštvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, proizvodnju i usluge "SALVIS TRANS" d.o.o. Kiseljak
Naziv (skraćeno)"SALVIS TRANS" d.o.o. Kiseljak
AdresaKiseljak, Kiseljak, Hrastovi 19
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236122910006
Carinski brojnema

1 - 1