Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0017-24
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću " UM - RAD " Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0017-24
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću " UM - RAD " Bihać
Naziv (skraćeno)d.o.o. " UM - RAD " Bihać
AdresaBihać, Bihać, Plješevička 2B
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263926670005
Carinski broj 

1 - 1