Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0161-24
Naziv : "OXIDE SPORT" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0161-24
Naziv"OXIDE SPORT" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"OXIDE SPORT" d.o.o. Sarajevo
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Nikole Šopa broj 13
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203301550009
Carinski broj 

1 - 1