Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 2-164
Naziv : Dom za stare i iznemogle osobe "SVETA OBITELJ"

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS2-164
NazivDom za stare i iznemogle osobe "SVETA OBITELJ"
Naziv (skraćeno) 
AdresaMostar, Mostar, Kneza Mihajla Viševića Humskog 21A.
Oblik organizovanjaUstanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227230140005
Carinski broj 

1 - 1