Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0039-24
Naziv : Wave Slušni Centri društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0039-24
NazivWave Slušni Centri društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"WSC" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Kranjčevićeva broj 7
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203284440008
Carinski broj 

1 - 1