Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0639-21
Naziv : Društvo za promet medicinskim sredstvima i opremom ASA MEDITECH d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0639-21
NazivDruštvo za promet medicinskim sredstvima i opremom ASA MEDITECH d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)ASA MEDITECH d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Džemala Bijedića broj 127
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202923260001
Carinski broj 

1 - 1