Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0908-21
Naziv : IRIDESCENCE - PRELIVANJE U DUGINIM BOJAMA d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0908-21
NazivIRIDESCENCE - PRELIVANJE U DUGINIM BOJAMA d.o.o.
Naziv (skraćeno)IRIDESCENCE - PRELIVANJE U DUGINIM BOJAMA d.o.o.
AdresaVisoko, Visoko, Ul. Čaršijska broj 6
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219134210008
Carinski broj 

1 - 1