Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1170
Naziv : "ROX" d.o.o. za promet i usluge

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1170
Naziv"ROX" d.o.o. za promet i usluge
Naziv (skraćeno)"ROX" d.o.o. Orašje
AdresaOrašje, Orašje, ul. XIV br. 76
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4254039590006
Carinski broj 

1 - 1