Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0053-11
Naziv : Proizvodno, trgovačko, uslužno društvo "ELPROM-ZAMBONI" Maglaj, d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0053-11
NazivProizvodno, trgovačko, uslužno društvo "ELPROM-ZAMBONI" Maglaj, d.o.o.
Naziv (skraćeno)"ELPROM-ZAMBONI" Maglaj, d.o.o.
AdresaMaglaj, Maglaj, Kulina bana bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218128110003
Carinski broj 

1 - 1