Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0911-21
Naziv : VAS tour d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0911-21
NazivVAS tour d.o.o.
Naziv (skraćeno)VAS tour d.o.o.
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića broj 40
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202958050000
Carinski broj 

1 - 1