Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0657-21
Naziv : Privredno društvo PROJEKT 8 d.o.o. Konjic

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-01-0657-21
NazivPrivredno društvo PROJEKT 8 d.o.o. Konjic
Naziv (skraćeno)PROJEKT 8 d.o.o. Konjic
AdresaKonjic, Konjic, ul. Donje polje 42
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4228081090004
Carinski broj 

1 - 1