Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0243-21
Naziv : "START BELMSI" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0243-21
Naziv"START BELMSI" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik
Naziv (skraćeno)"START BELMSI" d.o.o. Srebrenik
AdresaSrebrenik, Srebrenik, ul. 1. Marta bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210476600005
Carinski broj 

1 - 1