Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0908-21
Naziv : ZERUB društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0908-21
NazivZERUB društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)ZERUB d.o.o.
AdresaSarajevo-Stari Grad, Sarajevo Dio, ul. Josipa Štadlera broj 6
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202958130003
Carinski broj 

1 - 1