Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0909-21
Naziv : KUĆA CVIJEĆA import export, društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0909-21
NazivKUĆA CVIJEĆA import export, društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)KUĆA CVIJEĆA import export d.o.o.
AdresaIlijaš, Sarajevo, ul. Luke bb, Gajevi
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202958300006
Carinski broj 

1 - 1