Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0216-21
Naziv : "KOD PUNICE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0216-21
Naziv"KOD PUNICE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"KOD PUNICE" d.o.o. Sarajevo
AdresaStari Grad, Sarajevo, ul. Sarači br. 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202866010001
Carinski broj 

1 - 1