Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0916-19
Naziv : "Rigel" društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0916-19
Naziv"Rigel" društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)"Rigel" d.o.o.
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Halilovići broj 12
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4403874550002
Carinski broj 

1 - 1