Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0921-19
Naziv : Jera Wood d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0921-19
NazivJera Wood d.o.o.
Naziv (skraćeno)Jera Wood d.o.o.
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 47A
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202726600003
Carinski broj 

1 - 1