Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0689-19
Naziv : ROYAL BLUE SERVICES Društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0689-19
NazivROYAL BLUE SERVICES Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)R B S d.o.o.
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Maršala Tita broj 21
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202695530001
Carinski broj 

1 - 1