Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0474-19
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "EMT SOLAR" Bosanska Krupa

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0474-19
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "EMT SOLAR" Bosanska Krupa
Naziv (skraćeno)d.o.o."EMT SOLAR" Bosanska Krupa
AdresaBosanska Krupa, Bosanska Krupa, Voloder 40.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263816810006
Carinski broj 

1 - 1