Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0350-17
Naziv : Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "BAHAR" d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0350-17
NazivDruštvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "BAHAR" d.o.o.
Naziv (skraćeno)"BAHAR" d.o.o.
AdresaIlidža, Sarajevo, ul. Azići br. 110
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202367280006
Carinski broj 

1 - 1