Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0603-21
Naziv : D

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0603-21
NazivDruštvo za proizvodnju, promet i usluge "ELBFER" d.o.o. Breza
Naziv (skraćeno)"ELBFER" d.o.o. Breza
AdresaBreza, Breza, Ul. 6. April broj 26
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218214620006
Carinski broj 

1 - 1