Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0491-22
Naziv : Privredno društvo RAGNAR d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0491-22
NazivPrivredno društvo RAGNAR d.o.o.
Naziv (skraćeno)RAGNAR d.o.o.
AdresaZavidovići, Zavidovići, Ul. Omladinska broj 2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219165520005
Carinski broj 

1 - 1