Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0922-21
Naziv : Društvo za trgovinu i usluge "BALKANADA" d.o.o. Žepče

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0922-21
NazivDruštvo za trgovinu i usluge "BALKANADA" d.o.o. Žepče
Naziv (skraćeno)"BALKANADA" d.o.o. Žepče
AdresaŽepče, Žepče, Brankovići bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219135700009
Carinski broj 

1 - 1