Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0097-20
Naziv : "MAPCO TRANS" društvo sa ograničenom odgovornošću Kiseljak

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0097-20
Naziv"MAPCO TRANS" društvo sa ograničenom odgovornošću Kiseljak
Naziv (skraćeno)"MAPCO TRANS" d.o.o. Kiseljak
AdresaKiseljak, Kiseljak, Han Ploča 27
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236725370006
Carinski broj 

1 - 1