Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0443-13
Naziv : Proizvodno, prometno i uslužno društvo Ferrum Transporti d.o.o. Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0443-13
NazivProizvodno, prometno i uslužno društvo Ferrum Transporti d.o.o. Zenica
Naziv (skraćeno)FT d.o.o. Zenica
AdresaZenica, Drivuša, Sarajevska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218828870009
Carinski broj 

1 - 1