Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0326-09
Naziv : "BOGIĆ COM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću Jajce

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0326-09
Naziv"BOGIĆ COM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću Jajce
Naziv (skraćeno)"BOGIĆ COM" d.o.o. Jajce
AdresaJajce, Jajce, Stjepana Tomaševića 11
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236096060007
Carinski broj 

1 - 1