Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0180-10
Naziv : Industrija mesa "SEMIĆ" d.o.o. Visoko

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0180-10
NazivIndustrija mesa "SEMIĆ" d.o.o. Visoko
Naziv (skraćeno)IM "SEMIĆ" d.o.o. VISOKO
AdresaVisoko, Visoko, Industrijska zona Ozrakovići bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218120050001
Carinski broj 

1 - 1