Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0493-22
Naziv : AGENCIJA VATAN d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0493-22
NazivAGENCIJA VATAN d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)AGENCIJA VATAN d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, Trg Sarajevske olimpijade 11
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203052660001
Carinski broj 

1 - 1