Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0750-21
Naziv : Consulting b1, društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0750-21
NazivConsulting b1, društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo
Naziv (skraćeno)Consulting b1, d.o.o. Sarajevo
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Drinska broj 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202937300006
Carinski broj 

1 - 1