Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0091-21
Naziv : "EBRO TRADE" društvo sa ograničenom odgovornošću Gračanica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0091-21
Naziv"EBRO TRADE" društvo sa ograničenom odgovornošću Gračanica
Naziv (skraćeno)"EBRO TRADE" d.o.o. Gračanica
AdresaGračanica, Gračanica, Orahovica Donja bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210451520007
Carinski broj 

1 - 1