Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0111-21
Naziv : "NEKA" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0111-21
Naziv"NEKA" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"NEKA" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Srđana Aleksića br. 2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202852220003
Carinski broj 

1 - 1