Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-05-0007-17
Naziv : Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "MEDIC CENTAR Dr. Bajramović" Gradačac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-05-0007-17
NazivPrivatna zdravstvena ustanova Poliklinika "MEDIC CENTAR Dr. Bajramović" Gradačac
Naziv (skraćeno)PZU Poliklinika "MEDIC CENTAR Dr. Bajramović" Gradačac
AdresaGradačac, Gradačac, ul. VI Bataljona bb
Oblik organizovanjaPRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210300820009
Carinski broj 

1 - 1