Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0737-14
Naziv : "SIMURG MEDIA" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0737-14
Naziv"SIMURG MEDIA" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"SIMURG MEDIA" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, ul. Zmaja od Bosne broj 88
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202041500006
Carinski broj 

1 - 1