Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0021-23
Naziv : PRIVREDNO DRUŠTVO "E.S.C.", d.o.o. BREZA

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0021-23
NazivPRIVREDNO DRUŠTVO "E.S.C.", d.o.o. BREZA
Naziv (skraćeno)"E.S.C." d.o.o. BREZA
AdresaBreza, Breza, Potkraj bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218472080008
Carinski broj 

1 - 1