Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0004-23
Naziv : Kaizen Energo društvo sa ograničenom odgovornošću Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0004-23
NazivKaizen Energo društvo sa ograničenom odgovornošću Bugojno
Naziv (skraćeno)Kaizen Energo d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Rostovska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236772880004
Carinski broj 

1 - 1