Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0003-23
Naziv : FOTOSOL d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0003-23
NazivFOTOSOL d.o.o.
Naziv (skraćeno)FOTOSOL d.o.o.
AdresaBreza, Breza, Sutješčica bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219185120003
Carinski broj 

1 - 1