Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0001-23
Naziv : "LJEPŠI ŽIVOT" Društvo sa ograničenom odgovornošću Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0001-23
Naziv"LJEPŠI ŽIVOT" Društvo sa ograničenom odgovornošću Bugojno
Naziv (skraćeno)"LJEPŠI ŽIVOT" d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Vrbanja I br. 48
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236771480002
Carinski broj 

1 - 1