Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0022-22
Naziv : "CONIX" Društvo ograničene odgovornosti

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0022-22
Naziv"CONIX" Društvo ograničene odgovornosti
Naziv (skraćeno)"CONIX" d.o.o.
AdresaBugojno, Bugojno, Armije BiH 171
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236755520002
Carinski broj 

1 - 1