Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1128-00
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "SPEKTAR COMMERCE" za trgovinu,export-import i usluge Bosanski Petrovac - u likvidaciji

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1128-00
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "SPEKTAR COMMERCE" za trgovinu,export-import i usluge Bosanski Petrovac - u likvidaciji
Naziv (skraćeno)d.o.o. "SPEKTAR COMMERCE" Bosanski Petrovac - u likvidaciji
AdresaBosanski Petrovac, Bosanski Petrovac, 5 Korpusa broj 46
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1