Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0327-08
Naziv : Društvo za proizvodnju i trgovinu "PERUTNINA PTUJ-BH" d.o.o. Breza

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0327-08
NazivDruštvo za proizvodnju i trgovinu "PERUTNINA PTUJ-BH" d.o.o. Breza
Naziv (skraćeno)"PERUTNINA PTUJ-BH" d.o.o. Breza
AdresaBreza, Breza, Potkrajska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4200929390001
Carinski broj 

1 - 1